28/8/14

Llanos de l´Ebro - Erribera-

Enta os tuyos brazos morenos, resalada,


mirando de con tu acarrazar-sen, baxan d´a mia

montaña gorgollosas luengas enchugarditas

a fer-sen mirallos d´a luz enlurcernán d´os

tuyos güellos, negros de purnetas a rebutir.

Carasol sin de mugas an pandas se i posan

sondormitas as carrañas e o romanziar de

grisos zielos, tierra baxa con o buen prebo y

a color d´o pan rustíu, frescacho de ballo recién

ruxau cuan o lusco dixa una paz de berdas guembras. 


Ta la tuya ampla alda de tierra sin de pacos

chitada larga eszerranata á o rustil, gosan plegar

as berdas glarimas d´aimor d´istas zinglas…

ploriconiar arrozegato por o conzieto d´as

costeras cara ta tu, dixando-ie un suenio

berde de tierra bearnesa de molsa e marzapán.


Piel xuta, estorbada güellada, pelo atusau

concarando lo inacorable enzerrine d´o zierzo,

ribera do los chopos espindargos en o suyo

perén bater cantan poemas á o canto l´aigua fendo

tortular-ne as fuellas mesmo l´esmo d´a suya chen….


Os chopos d´a Ribera ya

tienen toz o tuyo nombre

que yo lo escribié con

a mia naballa campera…


Augua ta do bas, marchar y tornar-ie dimpues

de estar mar? D´o suyo quedo sobater, en a plebia

me´n trayes, si te baga, un siñalín d´ixa a suya trista remor.


Que as estrelas ban alteras,

n´imos t´a cama mozos, que

a luz d´o día plega, siñalando

a maitinada….


No hay comentarios:

Publicar un comentario