5/1/14

Si os besos estasen libres.


O beso en o suyo silenzio ye poema perfeuto
libre espresión exauta en a suya chusta mida,
enzertata sintesis d´o dito o encara por dizir-ne,
ni brenca por demás ni pón manca en ista simbiosis d´o nusatros.

Beso soniau.
O mio beso soniau tien a densidá, o zerclo,
o buen prebo d´os tuyos labios, en ers os mios
besos rechitarban o esclatarban como flors y fuens
de puerto, dende ers aletellos de chiquinas birabolas
mos esnabesarban goyosos, por ers suenio, petalos
blangos y royos, a tuya deseyada boca no apercazada.

Primer beso.
Sobre dos lurdas risetas que se i troban, o desafio de
dos enzertadas güelladas, una zaguera buega se restriñe astí,
an agora ya no s´amenistan as parolas, beso terne balla d´alacordanza,
perén curto malas que remata , primer de toz…primer de tot..
rebutiens de bazios e machicas garrampas que surten d´as polpetas
d´os labios.

 
Beso pasión.
Motolón de deseyo liberato ubriendo-nos bataleros
sin de contumanzias, lubrica lifara de almas barrenatas
son os nuestros cuerpos enreligaus, ni perreque d´o mio
deseyo que zaga de tu t´engalza en o beso se redama,
luita de pasions improlagables do ya sólo que´n puedo
estar en tu, pa tu.

Beso cutiano.
Cosa eslampa de tu en a trobada d´os labios cutianos,
siembra de lebes besos pa que en os tuyos días en baigan
grillando, besos d´a casa nuestra, feitos d´o aire d´un sospiro
sobre a piel cutiana, a millor parola no nunca dita,
morisqueta esenzial d´o tiempo nuestro.

Beso enarcau
Si estasen libres, si no fesen mal, si os mios besos no
tenesen de cotos, si podese estar que estiesen sólo feitos
que de luz sin de güembras, tantos t´en darerba que o tiempo
d´a inozencia a la fín ta yo tornarba, tiempo ta emplenar
a embute as tuyas mans con o traquitiar d´o mio corazón.

Paradisos de esenzias s´amagan dezaga d´os tuyos labios,
terciopelo y seda clamando-me ta la bida perén desbiellata,
si quererbas lebar-me ne allí esbolastriando agafato d´os
mios labios, si te aganarba aplénar-me de aimor crebando-me
os dandalos...si asinas debán d´os tuyos labios m´en trobar-se..
no se me… miaquemexió o que ferba.

No hay comentarios:

Publicar un comentario