5/1/14

O pai de yo.


Querese dar-te un nuebo inzierto esdebenir

ofrexer-te toz os amanexers encara por arribar

tornar-te lo zereño d´o tuyo primer paisache

esbiellar o brazo que ferró libre o destino de tu

e que aconortes as tuyas renunzias e fastios,

querese que no fe-sen ni tartir os tuyos mirallos

e que ni perreque alticalme a feble tuya güellada.


Reconoxco a tuya rasmia d´antis en o dandaliar d´as

tuyas garradas, en as tuyas tremolosas mans

o treballo feito de buena traza, en os tuyos cansos

güellos os brilos de buena cosa de d´ambiestas,

en as tuyas parolas tan de tu l´amor por l´aire escribiu,

a bida en tu s´en cala e aguarda con unatra rasmia

pero en ye a mesma garrampa d´o tuyo aquel primer inte.


Atamás d´a terneza de nino que remane en tú

chugarebas á medranas e goyosas inconzienzias,

combollando l´esmo enta una zaguera dinidat,

tramenas terne que terne os corredors d´os remeros

pa aturar-ie en as cambras do l´amor gosa salbar-nos,

reniegas d´a tuya biellera e continas enta la luz d´o camín,

luengas te se fan as nuies ent´o día an tornar terne a renaxer.


O cuerpo de tu, amolau por a sana costumbre de bibir,

planta firme en o argüello d´as tuyas ya amplas camisas,

e yo no´n quiero beyer-ie bazíos, tasamén, alcaso, bel recosiro...

beigo en tu a senzillez que me clamó ta iste mundo de bidas

pa capir l´orden d´as cosas e acotraziar bellas reyalidats,

y astí, an o tiempo por o pribilechio d´os tuyos días t´encarraña,

me acullo en a man de tu an coba l´insondable misterio d´a vida.
No hay comentarios:

Publicar un comentario