5/1/14

Paisaches.

L´augua m´enluzerna con o suyo relumbror

as estrelas me cucan guellos en feble tortular

o bazío m´amuestra un perigloso bertigo afalagador.
 

Tot ixo ye en a purna d´a tuya cucuqueta

que me trespasa de cuairón,

en o paisache fundo d´os tuyos güellos

an perén a bida bi m´enarca…

cuan l´agulla d´a tuya riseta me

se´n fica en mello mello lo corazón.

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario