5/1/14

Pirineu marino.Agora tasamén que proas de rallas e garmos esnabesan

o baibién d´as fundas selbas tallando as ambiestas,

nunca no aturan xalapando as boiras bolanderas

u fan güebra baxo lo tremolar de mapas d´estrelas,

terne quedo esbrunce sin de midas, tronada de puerto,

enrestir de mallos y tozals entalto, fachendoso oleache

de esbruma de molsa que a guita carraña de un biello zierzo cheló.


Puertos de tasca do tinglan alteros mastils

en tobo bandiar de esquillas fendo sentir o silenzio,

perineu marino de montarazes abaneras á o canto de

azetos mares enchebeditos, mar antigo, duro y güallardo,

de mil nafras por a furia d´as despedidas mallato, auguas

crebatas que enta o leito d´o llano por clamors y fozes baxan

engaronatos.

Por fozes e gorgas s´arrozega un bullir de luengas anguziosas

limpio laminar-ie, badinas de estíu an os pexes culiroyos chugan

á estar en rebutiens riberas de turisticos litorals, galochos blincando

gradas como ninos dende neberos empreñaus d´a simién d´a mar,

barrancos que trayen a yodada ulor d´as mareas en l´aire chunto

antis d´o esclatar d´a tronada, auguas crebatas ent´o llano por

clamors y fozes baxando-ne a trafegar-sen en a fonsera

batalera d´a mar.


Auguas d´o Perineu, lebaz ista luz escoscada e berda

ta´s chislas morras d´a mar, iz-tos-ne, plegaz, e por o

zielo luego ta´qui tornaz….. tornaz-ie ascape

con a remor queda d´a mar…………..

Nieu, augua, chelo, boiras.... ta la mar terne ir-se-ne e tornar.


No hay comentarios:

Publicar un comentario