19/1/14

Tucas.Mirando de apercazar l´aroma d´as tuyas bisas
enta o zielo d´a tuya boca,
en tu me prexino aszendendo-te ne.

Crebantando esteparias ambiestas
ta l´altar misterioso d´os tuyos guellos
tot de tu, sin de remeyo, me´n leba.

As mans d´os mios labios, os labios d´as mias mans
mormostiando-te febles bayos por pretas endrezeras
en a tuya piel inapercazable, sin tornada, sisquiá se trafegasen.

Barranadura de birabolas estiera o mio deseyo,
por tú, garona gorgollosa o mio pulso, entre garmos
de culpa esturruzando-se ne libre ent´o bazio.

Al tentón entre as boiras pretas de un deseyo meco,
esnabeso o silenzio tobo d´os tuyos camins.

A pintacodas t´abaxo con o zereño empuxe de una

esgallata delera, me prexino un tortular de lirios
en as tuyas ancas…
Y de o tuyo cuerpo de molsa y nieu pintorrotio conzietos
amagaus en os mios paisaches…
No están que buedos prexins, garra periglo m´engalza.

Tu, indiferén y fachendosa
en a tuya calmuda grandaria,
entre as tuyas nesgas m´amagas
calidas aldas con que soniar,
as densidás fredas y azulencas
de no poder aimar sin de mugas
a tuya rasmia y polideza zanzera.

Chitau chunto a os tuyos pies, fiyel ta o pulso d´os suyos días,
ye o mio corazón, laminándo-se con triste argüello as suyas
pautadas nafras, renunzias ubiertas, zarquinazos de cuentraluz…
en o suyo soniar, cuentra o tuyo peito de diosa.

Ye l´ aconorto que imos adempribiando, a retepelo,
en istas embueltas d´agüerro.
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario