4/2/14

Os diners

Ya lo diziba Siñá Angeles de Nicolás
cuan charraba d´as suyas fillas:

Os diners as ferán guapas.

Ta par d´alabez ya lis ne diziba en o lugar ya...

Ostia zagal que custodia ixo d´os diners..

enrebullata broza, pallada e tronada,

xera de mil caras estando a mesma flor,

apercazar l ´aire me s´antuella esplanicar que´n son.


Blangas perretas botiando en a pocha , calentetas,

escoscadas, paradas pa mercar o pan de casa nuestra

de man ta man medalletas de San Li´n das y lo te da

y con as bueltas t´a bia a ferretiar-las con o mallo d´o Canfrán.


Simiens a manta plebendo sobre as güebras d´o treballo,

diners imprentaus como almud d´a balura de lo creyau,

quefers a conduta en o firme tramenar perén d´os días,

cullidas mal repartitas d´os metalicos doraus d´o sol.


Ferias finanzieras, balanzes, endizes, especular,

global chirar e chirar, mercaus de postors y impostors,

salbache fartera , negra faldriquera, pulpitos de cristal,

fachendosas poses, espardir de acetos tarquins, baya de foscas

ambizions, fongo en buchorno de cucos a luna plena.


Dios sin de mugas dillá d´os zaguers puertos,

como antismás, a fer-le onra nos ne clama

enta un esdebenidero ta par d´o suyo orden

de campasolo petenar y fer-lo-ne sin endizcar.


Os diners as ferán guapas...ya lo deziba alabez, ya...

Buco de siete codas en ye… qui le meterá o truco?
 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario